1. 3. 2017 smo bili v Boračevi, v Sikalu Zoo. Ogledali smo si veliko različnih živali, najbolj zanimivo jebilo krmljenje le teh. Uživali smo na igralih in vožnji z avtomobilčki, kupili smo tudi nekaj spominkov.

Za 1. r: Irena Tibaut