ŠOLSKI ZVONEC

Matična šola, šolsko leto 2017/2018

1.    ura 7.30 –  8.15
2.    ura 8.20 –  9.05
Glavni odmor z malico 9.05 – 9.30
3.    ura    9.30 –  10.15
4.    ura 10.20 – 11.05
5.    ura 11.10 –  11.55
6.    ura 12.00 – 12. 45
Odmor za kosilo 12.45 –  13.10
7.    ura 13.10 – 13.55
8.    ura 14.00 – 14.45