CEROP (Center za ravnanje z odpadki Puconci), čistilna naprava Ljutomer in zbirni center odpadkov Ljutomer

 

Razredničarke in spremljevalci:

Renata Bajzek, Marija Rakuša, Vito Žerdin, Darja Makoter, Branko Meznarič

 

Potek:

 

7.30                 Učenci se zberejo na AP Ljutomer in si vzamejo malico.

7.45                 Odhod z avtobusne postaje v Puconce

8.30 – 10.30    CEROP (tam opravijo tudi malico)

10.30               Odhod iz Puconec proti Ljutomeru

11.20 – 12.20  Ogled čistilne naprave Ljutomer in zbirnega centra Ljutomer.

 

Kosila bodo za vse učence odjavljena. Če kdo od učencev hoče imeti kosilo, naj si to prijavi pri informatorki Maji (do torka, 21.11.2017).