Vsak tretji petek v novembru obeležujemo Dan slovenske hrane, v okviru katerega smo na naši matični šoli in obeh podružnicah ter vrtcu, tudi letos pripravili tradicionalni slovenski zajtrk. Le-tega so sestavljala tradicionalna Slovenska in lokalno pridelana živila:

–              DONIRANO DOMAČE KRAVJE MLEKO KMETIJE ZOREC IZ PODGRADJA

–              DOMAČA JABOLKA SADJARSTVA TRSTENJAK IZ STROČJE VASI

–              MED ČEBELARSTVA MESARIČ CVEN

–              MASLO POMURSKIH MLEKARN

–              DOMAČ RŽEN KRUH IZ KRUŠNE PEČI KMETIJE SEVER S CVENA

 

Preko vsega tedna smo v okviru spremljevalnih dejavnosti želeli pri učencih dvigniti:

  • zavedanje o pomenu zajtrka in jih spodbuditi k pogostejšemu zajtrkovanju,
  • zavedanje o pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil, oz. živil pridelanih v Sloveniji,
  • zavedanje o pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje.

 

Učenci so preko dejavnosti pokazali veliko ustvarjalnosti, saj so:

  • pisali pesmi, uganke,
  • izdelovali plakate, lepljenke, igre,
  • risali stripe in risbe,
  • ter se pogovarjali o zgoraj omenjeni tematiki.

 

Izdelke učencev je moč videti na oglasnih deskah šole in v jedilnici.

Izpeljan je bil tudi krajši kulturni program s skečem, in prebiranjem pesmi, ki so jih na temo TSZ napisali učenci sami. Manjkal ni niti Čebelar Lojzeta Slaka, ki ga je na harmoniko zaigrala učenka, s prepevanjem pa so se ji pridružili učenci cele šole.

Na obisk sta prišla tudi županja mag. Olga Karba in podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Janez Vencelj, za katera pa so mlajši učenci pripravili poseben program z recitacijami in igranjem harmonikarja .

Ob tej priložnosti se učenci in kolektiv OŠ Ivana Cankarja Ljutomer s podružnicama zahvaljujemo kmetiji Zorec iz Podgradja za v celoti donirano mleko, čebelarstvu Bratinščak in čebelarstvu Mesarič pa za podarjen med.

Zapisali organizatorki šolske prehrane:                  Renata Bajzek in Darja Makoter