Spoštovani starši.  

                                                 

Obveščamo vas, da je 22. januarja 2018 izšel  Razpis za vpis v srednje šole, ki je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (možna povezava s spletne strani šole).   V njem so navedeni vsi roki in pogoji za vpis, izbirni postopki ter razpisani  vsi programi  za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019. Z učenci smo pregledali razpis, starši pa ste vabljeni 6. februarja 2018, ob 16. uri v  računalniško učilnico, da ga skupaj pregledamo, če želite. Razredničarke pa vam bodo podale oceno tima o primernosti namere vpisa vašega otroka.

 

Lepo pozdravljeni.                                         Svetovalna delavka: Jelka Kodba