NARAVNA DEDIŠČINA SLOVENIJE

 

 

Z učenci 7. in 9. razreda smo se pridružili Etwinning projektu: Know, share and Protect your natural heritage. Pri projektu sodelujemo s tujimi partnerskimi državami, in sicer Španijo, Portugalsko, Estonijo in Poljsko. Vso šolsko leto bomo raziskovali naravno dediščino svoje regije in pripravljali predstavitve ter posnetke v angleščini.

 

Januarja smo pripravili PowerPoint predstavitev o naravnih znamenitosti Slovenije.

 

 

THE NATURAL HERITAGE OF SLOVENIA

 

 

Katja Jug, multiplikator POŠ