POMEMBNI DATUMI:

  1. 5. 2018 (petek) – SLJ 6.r., 9.r. in 9.r. (NIS)
  2. 5. 2018 (ponedeljek) – MAT 6.r., 9.r. in 9.r. (NIS)
  3. 5. 2018 (sreda) – TJ 6.r., TIT 9.r. in NAR 9.r. (NIS)

Začetek pisanja je ob 8.30 uri, konec pa ob 9.30 uri oz. ob 10.00  za

učence s prilagoditvami.

Učenci vstopijo v šolo ob 8.10 uri, na oglasni deski MATEMATIKA se poiščejo v kateri učilnici pišejo in počakajo pred učilnico.

Podrobnejše informacije bodo učenci dobili na oglasni deski vsak dan pred dnevom pisanja NPZ in pri svojih razrednikih.