Skoči na glavno vsebino

SODOBNOST ZA PRIHODNOST – Z BLIŽINO URIMO DOKTRINO

Organizacijski odbor konference

ZBORNIK MEDNARODNE KONFERENCE 2023

Sodobni načini poučevanja zahtevajo od učiteljev nenehno izpopolnjevanje in nadgradnjo svojega poslanstva, da so lahko v interakciji z učenci zgolj spodbujevalci k čim bolj samostojnemu in ustvarjalnemu učenju.

V soboto, 1. aprila 2023, je na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer potekala 2. mednarodna konferenca z naslovom Sodobnost za prihodnost – z bližino urimo doktrino, ki sta jo organizirali OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in OŠ Cvetka Golarja Ljutomer.

Na konferenci je sodelovalo okoli 90 aktivnih udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Turčije, bilo pa je tudi okoli 90 slušateljev. Izmenjali so strokovna mnenja, poglede, izzive s področja vzgoje in izobraževanje.

Prisotne sta nagovorila g. Branko Meznarič, ravnatelj OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, in mag. Mateja Štefanec Vaupotič, ravnateljica OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, uvodna pozdrava vsem udeležencem sta namenila tudi predstojnica ZRSŠ, OE Murska Sobota, ga. Darja Farič Klemenčič in podžupan Občine Ljutomer, g. Boris Filipič.

Prvo plenarno predavanje mednarodne konference, ki je bilo namenjeno naravoslovnemu vidiku, podnebni pismenosti, je izvedla družbeno kritična klimatologinja, leta 2007 soprejemnica Nobelove nagrade, dr. Lučka Kajfež Bogataj iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V drugem plenarnem predavanju pa smo prisluhnili ge. Luciji Dežan, magistrici, profesorici sociologije in profesorici angleščine, asistentki in mladi raziskovalki, zaposleni na Inštitutu za družboslovne študije na Znanstveno raziskovalnem središču Koper in na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Ga. Dežan je spregovorila o integraciji priseljenih učencev v slovenskih šolah. V dveh sklopih tematskih predavanj so udeleženci spregovorili in razmišljali o vlogi učitelja v sodobnem učnem prostoru, poteh inkluzije v vzgoji in izobraževanju, vlogi šole v sodobni družbi in predstavili so primere dobrih praks.

Uspešne prakse doma in v tujini nas lahko obogatijo in dajo novih znanj za nadaljnje raziskovanje in iskanje ustreznih pristopov, pridobivanje kompetenc, ki bodo nam učiteljem omogočale strokovni napredek in osebni razvoj pri nadaljnjem vzgojno-izobraževalnem delu.

Metka Sobočan Sarjaš

Dostopnost