V primeru bolezni ali drugih vzrokov za odsotnost učenca je naročnik dolžan odjaviti prehrano za določen čas;  osebno v tajništvu šole, na tel. št.: 031 812-667, 02 58 44 300, na prehrana@osicl.si ali v Lo.polisu.

Navodila za odjavo obrokov 

Odjave obrokov_Lopolis portal