Skoči na glavno vsebino

Upravljanje šole

Organa upravljanja šole sta ravnatelj in svet šole.

Pedagoški vodja in poslovodni organ šole je ravnatelj: Branko Meznarič.

Pomočnica ravnatelja: Majda Kolbl.

Vodenje podružnice Cven: Tanja Trstenjak.

Pomočnica ravnatelja -Vrtec Cven: Marjetka Zmazek.

Dostopnost