KDO SMO

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer je javni vzgojni izobraževalni zavod, ki vključuje matično osnovno šolo v Ljutomeru, podružnično osnovno šolo na Cvenu, enoto vrtca pri podružnični šoli na Cvenu. Izvajamo štiri različne programe vzgoje in izobraževanja: predšolsko vzgojo, program osnovne šole ter prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami. Izvajamo tudi mobilno specialno pedagoško pomoč otrokom in učencem drugih vrtcev in šol na območju upraven enote Ljutomer.

Število učencev v š.l. :

ŠTEVILO ODDELKOV

Matična šola Ljutomer: 446 učencev v 21  oddelkih.

Podružnica Cven: 51 učencev,  3 oddelki.

Podružnica Cvetka Golarja: 32 učencev, 5 oddelkov.

Vrtec Cven:  29 otrok, 2 oddelka.

SKUPAJ ODDELKI: 24

SKUPAJ UČENCI:  494

Poprečno število učencev na oddelek:

matična šola: 21.

Cven: 17.

Število zaposlenih v letošnjem šolskem letu :

79 strokovnih delavcev, 21 tehnično administrativnih delavcev in 5 delavcev preko javnih del.

OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER

Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer

Ravnatelj: Branko Meznarič  02 58 44 302

Pomočnica ravnatelja: Majda Kolbl   02 58 44 304

Tajništvo: Danica Šadl   02 58 443 00

Fax:  02 58 44 311

Računovodstvo: Nataša Novak 02 58 44 310

    Rastko Gracin

Elektronska pošta: o-icljutomer.ms@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.osicljutomer.si

Številka žiro računa: 01263-6030665667

Davčna številka: 92006582

Matična številka: 5085012000

Podružnična šola Cven z enoto vrtca

Cven 3/c, 9240 Ljutomer

Vodja šole:   Tanja Trstenjak   02 581 11 01

Vodja vrtca:   Marjetka Zmazek   02 584 96 00