Skoči na glavno vsebino

Pridobitev statusa športnika/umetnika

Pridobitev statusa športnika ali umetnika/prilagajanje šolskih obveznosti

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Pridobitev statusa lahko predlagajo starši učenca. Starši oddajo vlogo osebno ali po pošti.

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo, učencem in starši. Prilagodijo se zlasti obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Vloga za status športnika-umetnika

Dostopnost