Finančno stanje šolskega sklada

Stanje 31.05.2017 2178,48
Prihodki Odhodki
Pomoč učencem 299,24
Položnice oktober 2017 935
Fundacija za boljši svet 42,75
Učno stanovanje C. Golar 300
Prispevek staršev – januar 2018 950
Prispevek starše – oktober 2018 1006,31
Inštalacija platna – matična šola 241,64
Projekcijsko platno – matična šola 238,51
Ozvočenje – matična šola 600
5121,54 1680,15
Stanje 11.12.2018 3441,39

 

image002

Pravilniki šolskega sklada